Vaničky hranaté PP

Obj. č. Název Barva Rozměr v mm Balení v kartonu
73712 Vanička hran. 125ml T 108+82+34,5 10x100
73715 Vanička hran. 150ml T 108+82+36,5 10x100
73720 Vanička hran. 200ml T 108+82+45 10x100
73725 Vanička hran. 250ml T 108+82+54 10x100
73730 Vanička hran. 300ml T 108+82+58 10x100
73735 Vanička hran. 350ml T 108+82+68 10x100
73750 Vanička hran. 500ml T 108+82+97 10x100
73700 Víčko k vaničce PP T 113+87+8 10x100
74405 Vanička hran. PP, 500ml T 180x133x35 1 x 500
74407 Vanička hran. PP, 750ml T 180x133x45 1 x 500
74962 Vanička hran. PP, 1000ml T 180x133x66 1 x 500
74972 Vanička hran. PP, 1500ml T 180x133x97 1 x 500
74980 Vanička hran. PP, 2000ml T 180x133x143 1 x 500
74980v Víčko k vaničce PP T 184x144x8 1 x 500
74300 Vanička hran. 300ml PP T 108+82+58 10x100
74350 Vanička hran. 500ml PP T 108+82+97 10x100
74000 Víčko s pojistkou k vaničkám T 113+87+8 1000
74365 Vanička obd. PP 125ml s integ.víčkem T 10x50
74370 Vanička obd. PP 250ml s integ.víčkem T 10x50
74373 Vanička obd. PP 375ml s integ.víčkem T 10x50
74380 Vanička obd. PP 500ml s integ.víčkem T 10x50
74870 Vanička na ovoce 250gr. PP T 142x96x50 1x2160
74890 Vanička na ovoce 500gr. PP T 190x115x60 1x1400
74900 Vanička na ovoce 1000gr. PP T 190x115x105 1x850
74870v Víčko k van. na ovoce 250gr PP T 142x96x22 1x2300
74990 Vanička salát./polévk. 375g T 137x96x49 18x120